Uwaga!      

Uwaga!

Liczba miejsc ograniczona


Weź udział

VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

Kontrowersje w onkologii

23-24 LUTEGO 2018 r., Warszawa
Airport Hotel Okęcie, ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej 17 Stycznia), Warszawa

Kierownictwo naukowe konferencji:

prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski

Wraz z Wykładowcami z przyjemnością zapraszam Państwa do udziału w VI już edycji Ogólnopolskiej Konferencji Onkologicznej „Kontrowersje w onkologii”. Spotkanie odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2018 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Tematyka obecnej edycji naszej konferencji jest bardzo różnorodna i obejmuje m.in. immunoterapię nowotworów, nowości w leczeniu chorych na raka piersi, czerniaka, raka płuca, nowotwory ginekologiczne i układu moczowo-płciowego, a także zagadnienia rzadziej omawiane, ale ważne praktycznie (np. szczepienia u chorych na nowotwory czy tzw. metody „alternatywne”).

Państwa rosnące zainteresowanie kolejnymi edycjami Konferencji oraz pozytywne opinie, jakie wyrażają Państwo w licznie wypełnianych ankietach, są dla mnie jak i Organizatora źródłem wielkiej satysfakcji. Mam nadzieję, że zarówno merytoryczny poziom wykładów, jak również kwestie organizacyjne związane z Konferencją i tym razem sprostają Państwa oczekiwaniom.

Ufam, że w tym roku będziemy mieli okazję gościć Państwa równie licznie, a Konferencja Onkologiczna „Kontrowersje w onkologii” okaże się doskonałą okazją do poszerzenia lub ugruntowania wiedzy przydatnej w codziennej praktyce, owocnych dyskusji oraz chwili wytchnienia od codziennych obowiązków.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Kierownik Naukowy Konferencji
prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski

Patronat naukowy:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

 

Klinika Chemioterapii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

 

 


Poruszymy dla Ciebie m.in. tak ważne tematy, jak: immunoterapia nowotworów, leczenie chorych na czerniaka czy niedrobnokomórkowego raka płuc.

Weź udział w wykładach, podczas których otrzymasz praktyczną dawkę wiedzy potrzebną w codziennej pracy z pacjentem nowotworowym – skupiamy się w 60% na przypadkach klinicznych.

Jesteśmy wydawcami najbardziej prestiżowych publikacji oraz czasopism dla kardiologów, diabetologów, pediatrów, ginekologów, fizjoterapeutów oraz internistów.


Punkty Edukacyjne

Punkty edukacyjne:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy konferencji otrzymują 11 punktów edukacyjnych za udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Onkologicznej „Kontrowersje w onkologii”.

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji?

 • Będziesz miał okazję rozwiać wszelkie swoje wątpliwości podczas sesji pytań i odpowiedzi
 • Weźmiesz udział w wykładach, podczas których otrzymasz praktyczną dawkę wiedzy potrzebną w codziennej pracy z pacjentem onkologicznym
 • Będziesz czerpać wiedzę od najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu onkologii, którą wykorzystasz w codziennej pracy z pacjentem
 • Podniesiesz kwalifikacje i skuteczność terapii Twoich pacjentów

 

Program konferencji:

Piątek, 23 luty 2018
 • 09:00-09:30 Rejestracja uczestników
 • 09:30 Rozpoczęcie konferencji (Piotr Potemski)
Sesja I. Immunoterapia nowotworów (Maciej Krzakowski, Piotr Potemski)
 • 09:30-09:50 Mechanizmy oporności i czynniki predykcyjne - (Tomasz Świtaj)
 • 09:50-10:10 Rak płuca (Maciej Krzakowski)
 • 10:10-10:30 Nowe wskazania (Dominika Kulejewska)
 • 10:30-10:50 Ocena odpowiedzi na leczenie (Piotr Potemski) – wykład sponsorowany
 •   10:50-11:00 Dyskusja
Sesja II. Leczenie chorych na czerniaka (Piotr Potemski, Urszula Czernek)
 • 11:00-11:20 Objawy niepożądane immunoterapii- wytyczne postępowania (Urszula Czernek) – wykład sponsorowany
 • 11:20-11:40 Mechanizmy oporności na leczenie systemowe czerniaka (Piotr Potemski) – wykład sponsorowany
 •   11:40- 11:50 Dyskusja
 •   11:50- 12:10 Przerwa kawowa
Sesja III. Niedrobnokomórkowy rak płuca (Jacek Fijuth, Dariusz Kowalski)
 • 12:10-12:30 Nowości leczenia ukierunkowanego molekularnie – (Adam Płużański)
 • 12:30-12:50 Wczesny rak płuca – radioterapia czy chirurgia? (Jacek Fijuth)
 • 12.50-13.10 Miejscowo zaawansowany rak płuca – leczenie skojarzone (Dariusz Kowalski)
 •   13.10-13.20 Dyskusja
 •   13:20-14:00 Przerwa obiadowa
Sesja IV. Rak piersi 1 (Piotr Sęk, Sylwia Dębska - Szmich)
 • 14:00-14:20 Biopsja węzła wartowniczego a wskazania do limfadenektomii (Piotr Sęk)
 • 14:20-14:40 Czy fenotyp raka piersi stanowi samodzielne wskazanie do leczenia przedoperacyjnego? (Joanna Połowinczak-Przybyłek)
 • 14:40-15:00 Leczenie uzupełniające chorych na tzw. „luminalnego A” raka piersi (Sylwia Dębska - Szmich)
 • 15:00-15:20 Nowości – leczenie paliatywne (Piotr Potemski) – wykład z patronatem
 • 15:20-15:30 Praktyczne aspekty terapii inhibitorami CDK 4/6 chorych na raka piersi (dr n.med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld) - wykład sponsorowany
 •   15:30-15:40 Dyskusja
Sesja V. Chemioterapia w nowym wydaniu (Magdalena Knetki – Wróblewska, Joanna Połowinczak – Przybyłek)
 • 15:40-16:00 Chemioterapia metronomiczna (Magdalena Knetki-Wróblewska)
 • 16:00-16:20 Chemioterapia dose-dense (Joanna Połowinczak-Przybyłek)
 •   16:20-16:30 Dyskusja
 •   16:30-16:50 Przerwa kawowa
Sesja VI. Nowotwory układu pokarmowego (Piotr Potemski, Agnieszka Kolasińska – Ćwikła)
 • 16:50-17:10 Leczenie systemowe raka jelita grubego – wpływ modyfikacji programu lekowego na praktykę kliniczną (Magdalena Krakowska)
 • 17:10-17:30 Znaczenie kliniczne umiejscowienia raka w jelicie grubym (Anna Janiak)
 • 17:30-17:50 Miejsce panitumumabu w leczeniu chorych na rozsianego raka jelita grubego (Piotr Potemski) – wykład sponsorowany
 • 17:50-18:10 Leczenie systemowe chorych na nowotwory neuroendokrynne (Agnieszka Kolasińska – Ćwikła) – wykład sponsorowany
 •   18:10-18:30 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia
Sobota, 24 luty 2018
Sesja VII. Leczenie wspomagające (Jarosław Woroń, Magdalena Kędzierska)
 • 09:00-09:20 Ból – algorytmy postępowania (Sylwia Kaźmierczak – Łukaszewicz)
 • 09:20-09:40 Wymioty – jeden objaw wiele przyczyn (Magda Kędzierska)
 • 09:40-10:00 Interakcje lekowe – najczęściej popełniane błędy (Jarosław Woroń)
 •   10:00-10:10 Dyskusja
Sesja VIII. Varia 1 (Joanna Połowinczak – Przybyłek, Rafał Czyżykowski)
 • 10:10-10:30 Szczepienia u pacjentów onkologicznych (Rafał Czyżykowski)
 • 10:30-10:50 8 edycja AJCC – co nowego? (Piotr Sęk)
 • 10:50-11:10 „Alternatywne” metody leczenia (Agnieszka Zięba)
 •   11:10-11:20 Dyskusja
 •   11:20-11:40 Przerwa kawowa
Sesja IX. Nowości leczenia systemowego nowotworów układu moczowo-płciowego (Iwona Skoneczna, Rafał Czyżykowski)
 • 11:40-12:00 Rak gruczołu krokowego (Iwona Skoneczna) – wykład z patronatem
 • 12:00-12:20 Rak nerki (Piotr Potemski) – wykład z patronatem
 • 12:20-12:40 Próby indywidualizacji pierwszej linii leczenia chorych na zaawansowanego raka nerki (Ewa Nowakowska – Zajdel) - wykład sponsorowany
 • 12:40-13:00 Rak pęcherza (Rafał Czyżykowski)
 •   13:00-13:10 Dyskusja
Sesja X. Varia 2 (Radosław Mądry, Urszula Czernek)
 • 13:10-13:30 Postępowanie u chorych na nowotwory jądra ze zmianami resztkowymi po leczeniu 1 linii (Iwona Skoneczna)
 • 13:30-13:50 Rola cytoredukcji u chorych na raka jajnika (Radosław Mądry)
 • 13:50-14:10 Inhibitory PARP i terapia antyangionenna w raku jajnika (Urszula Czernek)
 •   14:10-14:20 Dyskusja i zakończenie konferencji
 •   14:20 Poczęstunek

Program może ulec zmianom.

Złoty Partner:

Srebrny Partner:

Partner:

Sponsor:

Patronat medialny:

Prelegenci:

Kieruje Kliniką Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Pełni funkcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej w województwie łódzkim. Jest autorem ponad 100 artykułów w czasopismach naukowych, kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach oraz redaktorem kilku monografii.
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie onkologii klinicznej. Były prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Członek wielu towarzystw naukowych (m.in. Rady Naukowej Polskiej Unii Onkologii). Redaktor naczelny "Onkologii w Praktyce Klinicznej". Posiada specjalizację z onkologii klinicznej i radioterapii nowotworów. Przedmiotem jego zawodowych zainteresowań są skojarzone leczenie raka płuca i raka piersi, wprowadzanie nowych metod systemowego leczenia nowotworów, leczenie hormonalne i postępowanie wspomagające w onkologii. Jest autorem i współautorem 400 prac naukowych publikowanych w kraju i za granicą oraz redaktorem i współredaktorem 15 podręczników.
Specjalista radioterapii onkologicznej. Kierownik Zakładu Teleradioterapii w Regionalnym Ośrodku Onkologicznym. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Specjalista w zakresie Onkologii Klinicznej i Radioterapii Onkologicznej. Członek Stowarzyszenia do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC), Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (AACR), Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Specjalista farmakologii klinicznej. Pracownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii CM UJ Kraków. Związany ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych i Geriatrii oraz Kliniczny Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1 oraz Uniwersyteckim Ośrodkiem Monitorowania i Badania Niepożądanych Działań Leków.

Pakiet uczestnika zawiera:

Udział we wszystkich sesjach naukowych

Udział we wszystkich sesjach naukowych

Udział we wszystkich sesjach naukowych

Wstęp na salon wystawców

Udział we wszystkich sesjach naukowych

Drukowany folder konferencyjny

Udział we wszystkich sesjach naukowych

Catering podczas konferencji

Udział we wszystkich sesjach naukowych

Certyfikat uczestnictwa

Udział we wszystkich sesjach naukowych

Wykłady oraz analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów

 

 

Lokalizacja

23-24 LUTEGO 2018 r.
Airport Hotel Okęcie
ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej 17 Stycznia)
Warszawa
Dla uczestników konferencji, na hasło "konferencja onkologiczna", Hotel Airport przygotował specjalne ceny na nocleg.

Galeria 2017

Piotr Potemski o raku nerki
Leczenia systemowego nowotworów układu moczowo-płciowego
Konferencja leczenia raka piersi - Sylwia Dębska - Szmich
Poruszane tematy na konferencji onkologicznej
Konferencja onkologiczna - wszystkie tematy związane z nowotworami
Chemioterapia metronomiczna na konferencji onkologicznej
Urszula Czernek - postępowanie u chorych na nowotwory jądra
Radioterapia - metody leczenia nowotworów
Chemioterapia Magdalena Knetki – Wróblewska
rak gruczołu krokowego na konferencji onkologicznej

Formularz rejestracji na Konferencję:

Najczęściej zadawane pytania:

Do 20.12.2017: 99 zł brutto
20.12.2017 – 23.02.2018: 149 zł brutto
Cena obejmuje udział w dwudniowej konferencji oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.

Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana do Zamawiającego w ciągu 3 dni od zgłoszenia.

Płatność Dotpay
Możliwa jest płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.

Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
Udział w konferencji można zgłaszać do 22.02.2018.
W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z biurem organizatora pod nr tel.: 61 66 83 192
Tak, jest to możliwe. Organizator musi jednak otrzymać dane osoby zastępującej nie później niż 5 dni przed konferencją. Zmianę uczestnika proszę zgłosić mailowo na adres: monika.przybysz@forum-media.pl
Uczestnik ma prawo zrezygnować z konferencji w terminie do 30 dni przed datą konferencji. Osoba, która zapisała się na konferencję i nie zrezygnowała z udziału w terminie do 30 dni przed datą konferencji, zostanie obciążona kosztami uczestnictwa, nawet jeśli nie wzięła udziału w wydarzeniu niezależnie od przyczyn, dla których nie dotarła na konferencję. Uczestnik, który nie wziął udziału w konferencji, otrzyma drukowane materiały konferencyjne oraz prezentacje multimedialne, na których udostępnienie zgodzi się prelegent.
Konferencja odbędzie się w dniach 23-24.02.2018. w Airport Hotel Okęcie - ul. Komitetu Obrony Robotników 24 (dawniej 17 Stycznia), 02-146 Warszawa.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
Certyfikat wręczymy Tobie osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu konferencji.

KONTAKT

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o. ul. Polska 13, 60-595 Poznań KRS nr 0000037307, Wydział VIII KRS Poznań, NIP 781-15-51-223 REGON 631046924 Kapitał zakładowy 300 000 zł

Kierownik Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski

Organizatorzy konferencji:
Forum Media Polska Sp. z o.o.

Patronat naukowy:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ŁodziBiuro organizacyjne:
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13
60-595 Poznań
tel. 061 66 55 800
fax 061 66 55 888
infolinia@e-forum.pl

Opieka merytoryczna:
Monika Przybysz
Project Manager
tel. 0 502 237 976
monika.przybysz@forum-media.pl

Sponsorzy:
Żaneta Góralczyk
Brand Manager
tel. 0 603 036 368
zaneta.goralczyk@forum-media.pl
Sylwia Kulikowska
Brand Manager
tel. 0 603 155 392
sylwia.kulikowska@forum-media.pl

Promocja, media:
Agnieszka Janik-Małmyga
Tel. 61 66 55 721
Agnieszka.Janik-Malmyga@forum-media.pl